تلفن گویا و کدهای دستوری ایرانسل

شما مشترکان عزیز می‌توانید با استفاده از سیستم تلفن گویا و کدهای دستوری ایرانسل، عملیات فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی خدمات و مدیریت حساب خود را به سادگی انجام دهید.

 

کد طلایی #۵۵۵* بستر اصلی کدهای دستوری ایرانسل است که امکان دسترسی شما به موارد زیر را فراهم می‌آورد:

 
  • مدیریت حساب
  • بسته های ترکیبی، پیامک، مکالمه
  • طرح های تعرفه
  • طرح های تخفیفی
  • تنظیمات
  • بسته های اینترنت
  • جشنواره های ایرانسل
  • پیشنهادات
  • تماس بدون شارژ
 

تلفن گویا و کدهای دستوری ویژه عملیات اصلی مدیریت حساب در جداول زیر ذکر شده است:

 

 

راهنمای مشترکان سیم کارت اعتباری
 (USSD)کد دستوری
تلفن گویا (IVR) عملکرد
*۵۵۵#
۷۰۰ منوی اصلی
- ۷۰۰-۰ اتصال به اپراتور
*۵۵۵*۵#
۷۰۰-۶ خرید بسته‌های اینترنت
*555*1*4#
- اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه
*141*10#
- استعلام حساب کلی بسته‌های اینترنت
*4444*3#
- بسته ترکیبی من
*۵۵۵*۱*۲#
۷۰۰-۱ استعلام مانده حساب
*۵۵۵*۴*۳#
۷۰۰-۲ منوی تغییر زبان
*۵۵۵*۴*۳*۱#
۷۰۰-۲-۱ تغییر زبان به فارسی
*۵۵۵*۴*۳*۲#
۷۰۰-۲-۲ تغییر زبان به انگلیسی
-
۷۰۰-۳ منوی خدمات ام تی ان ایرانسل
*۵۵۵*۴*۵*۱#
۷۰۰-۳-۱-۱
فعال سازی پیام گیری صوتی
*۵۵۵*۴*۵*۲#
۷۰۰-۳-۱-۳
فعال سازی تماس های ناموفق
*۵۵۵*۴*۵*۳#
۷۰۰-۳-۱-۴
حذف تمامی خدمات پیام گیر
*۵۵۵*۴*۱#
۷۰۰-۳-۵
درخواست تنظیمات MMS
*۵۵۵*۴*۲#
۷۰۰-۳-۶
درخواست تنظیمات اینترنت همراه
*۵۵۵*۳*۷*۳#
-
مشاهده فهرست طلایی
*۱۴۱*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی#
۷۰۰-۴-رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی
شارژ مجدد
*۱۴۴*شماره رمز ۱۲ رقمی#
- شارژ شگفت انگیز
*۱۴۲*رمز*مبلغ به ریال*شماره مقصد#
۷۰۰-۳-۸
سرویس خط به خط
*۵۵۵*۳#
۷۰۰-۷ منوی تغییر طرح تعرفه
*۵۵۵*۳*۴#
۷۰۰-۷-۱
طرح های تعرفه اعتباری
*۵۵۵*۱*۹#  یا *i۷۰#
۷۰۰-۷-۴
انتقال از اعتباری به دائمی
*۵۵۵*۳#
۷۰۰-۷-۵
طرح های تعرفه تشویقی
*555*3*8#
۷۰۰-۷-۸
منوی اطلاعات حساب
*555*3*8#
۷۰۰-۷-۸-۱
طرح تعرفه فعلی
*555*3*9#
۷۰۰-۷-۸-۲
دوره باقیمانده از طرح تعرفه تشویقی

 

راهنمای مشترکان سیم کارت دائمی
 (USSD) کد دستوری
تلفن گویا (IVR) عملکرد
*۵۵۵#
۷۰۰ منوی اصلی
- ۷۰۰-۰ اتصال به اپراتور
*۵۵۵*۵#
۷۰۰-۶ خرید بسته‌های اینترنت
*555*1*4#
- اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه
*۵۵۵*۱#
۷۰۰-۱ منوی اطلاعات حساب
*۵۵۵*۱*۲#
۷۰۰-۱-۱ استعلام مانده حساب و کد شناسه
*۵۵۵*۳*۸#
۷۰۰-۱-۲ طرح تعرفه فعلی
*۵۵۵*۴*۳#
۷۰۰-۲ منوی تغییر زبان
*۵۵۵*۴*۳*۱#
۷۰۰-۲-۱ تغییر زبان به فارسی
*۵۵۵*۴*۳*۲#
۷۰۰-۲-۲ تغییر زبان به انگلیسی
-
۷۰۰-۳ منوی خدمات ام تی ان ایرانسل
*۵۵۵*۴*۵#
۷۰۰-۳ منوی خدمات پیامگیر و بازیابی تماس ناموفق
*۵۵۵*۴*۵*۱#
۷۰۰-۳-۱-۱ فعال سازی پیامگیر صوتی
*۵۵۵*۴*۵*۲#
۷۰۰-۳-۱-۳ فعال سازی بازیابی تماس های ناموفق
*۵۵۵*۴*۵#
۷۰۰-۳-۱-۴ حذف تمامی خدمات پیام گیر
*۵۵۵*۳*۷*۳#
۷۰۰-۳-۴-۳
مشاهده فهرست طلایی
*۵۵۵*۴*۱#
۷۰۰-۳-۵
درخواست تنظیمات MMS
*۵۵۵*۴*۲#
۷۰۰-۳-۶
درخواست تنظیمات اینترنت همراه
*۵۵۵*۳#
۷۰۰-۷ منوی تغییر طرح تعرفه
۳۰*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶رقمی#
- پرداخت صورتحساب دائمی از طریق کارت شارژ

 

 
راهنمای کاربران وایمکس
  کد دستوری(USSD)   تلفن گویا(IVR) عملکرد
*707# 707 منوی اصلی
*707*1# 707-1-1-1 اطلاعات حساب
*707*1*1# - اطلاعات حساب و شناسه پرداخت
*707*1*2# - باقی مانده بسته افزایشی
*707*1*3# - اطلاع از طرح تعرفه
*707*1*4# - اطلاع از مبلغ بدهی و وضعیت حساب کاربری
*707*2# - تغییر زبان
 
*707*2*1# 707-1 تغییر زبان به فارسی
 
*707*2*2# 707-2 تغییر زبان به انگلیسی
 
*707*6# - بارگذاری کارت شارژ
 
- 707-1-1-2 پرداخت
 
- 707-1-1-3 بسته افزایشی
 
- 707-1-1-4 طرح تعرفه
 
- 707-1-1-5 رمز عبور وایمکس
 
- 707-1-1-0 اتصال به اپراتور