تماس با 2ta3

شماره های تماس:

021-46814907
021-46890463
021-46890464

09352940000
09903900130
09903900120

کانال تک فروشی: @dotaserond
کانال عمده فروشی:@dotase
مدیریت :@manager2ta3

پست الکترونیک :

2ta3.info@gmail.com