سرویس امتیازدهی (ایرانسل)

 
همه شما اعضای خانواده بزرگ ایرانسل، از این پس بر اساس دقایق مکالمه ایرانسلی خود امتیاز می‌گیرید و با رساندن امتیاز خود به ۵۰۰ و بالاتر، مکالمه ایرانسلی هدیه خواهید گرفت. هر میزان مکالمه ایرانسلی معادل 15 تومان، یک امتیاز محسوب میشود. 
 
امتیاز مکالمه هدیه ایرانسلی
۵۰۰ - ۷۰۰ ۱۵ دقیقه
 ۷۰۰ - ۱۰۰۰ ۴۵ دقیقه
 ۱۰۰۰ - ۱۵۰۰ ۹۰ دقیقه
۱۵۰۰ - ۲۰۰۰ ۱۸۰ دقیقه
بیشتر از ۲۰۰۰ ۴۰۰ دقیقه

با شماره گیری کد #۱*۱*۳۱۰* از امتیاز و #۲*۱*۳۱۰* از هدیه خود مطلع شوید.

لینک خبر


                                                                                                                                                      تاریخ: 1394/11/28