سرویسهای چتر اضطراری

 

معرفی سرویس  

همراه اول در راستای شعار هیچ کس تنها نیست با ارائه مجموعه سرویس­های چتر اضطراری مشترکین اعتباری خود را در هنگام اتمام شارژ حمایت خواهد کرد.

کد میانبر مجموعه سرویس­های چتر اضطراری*۱۰*۲۶#می ­باشد. این سرویس­ها عبارتند از:
 
۱.  مکالمه اضطراری: مشترکینی که شارژ کافی ندارند می­ توانند از همراه اول بخواهند که پنج دقیقه مکالمه رایگان داخل شبکه به ایشان ارائه کند.
* در شرایط اضطراری (اتمام شارژ) با ارسال کد ۲۶۱#*۱۰* از همراه اول ۵ دقیقه مکالمه رایگان با شماره های همراه اول و تلفن ثابت، دریافت نماید.
* مهلت استفاده از این پنج دقیقه تا یک روزخواهد بود.
 
۲. درخواست تماس: مشترکینی که شارژ کافی ندارند می­توانند از سایر مشترکین همراه اول بخواهند که با ایشان تماس بگیرند.
* در شرایط اضطراری با ارسال کد ۲۶۲#*۱۰* و اعلام شماره مشترک مورد نظر، از سایر مشترکین همراه اول درخواست تماس نمایید.
* این درخواست از طریق پیامک به اطلاع مشترک مورد نظر خواهد رسید.
 
۳. درخواست شارژ: مشترکینی که شارژ کافی ندارند می­ توانند از سایر مشترکین همراه اول بخواهند که برای ایشان انتقال شارژ انجام دهند.
* در شرایط اضطراری با ارسال کد ۲۶۳#*۱۰*و اعلام شماره مشترک مورد نظر، از سایر مشترکین همراه اول درخواست شارژ نمایید.
* مبلغ این شارژ ۱۰۰۰ تومان خواهد بود. درخواست شارژ از طریق پیامک به اطلاع مشترک مورد نظر خواهد رسید و این امکان را به مشترک می­دهد تا با ارسال عدد ۱ انتقال ۱۰۰۰ تومان شارژ را تائید و یا با ارسال عدد ۲ درخواست را رد کند.
* درصورت تایید مشترک انتقال­ دهنده شارژ، مبلغ ۱۰۰۰ تومان به حساب وی منظور می­ شود، و با کسر ۴۰ تومان به عنوان کارمزد انتقال، مبلغ ۹۶۰ تومان به اعتبار شما انتقال خواهد یافت.
 

لینک خبر


                                                                                                                                                      تاریخ: 1394/12/4