استفاده نامحدود از خدمات نسل سوم (رایتل)


(ویژه مشترکین سیم‌کارت‌های دایمی)
بسته‌های بی‌نهایت رایتل، فرصت تجربه استفاده نامحدود از خدمات متنوع نسل سوم شبکه تلفن همراه (3G) را بدون دغدغه هزینه‌های نامحدود، برای مشترکین سیم‌کارت دایمی فراهم نموده‌است.
با بسته‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بی‌نهایت 30 روزه و 90 روزه، مشترکین سیم‌کارت دایمی رایتل می‌توانند با پرداخت مبلغی ثابت، بدون نگرانی از میزان مصرف خود، به‌طور نامحدود و با رعایت سیاست مصرف منصفانه از خدمات آن در قالب بسته بی‌نهایت 30 روزه و بسته بی‌نهایت 90 روزه، بهره‌مند شوند.


                                                                                                                                                      تاریخ: 1395/02/5