سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیّار

 

مشترک گرامی مسئولیت استفاده از سیم کارت به عهده کسی است که سیم کارت به نام وی ثبت شده است، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، شما می توانید با مراجعه به سامانه  http://mobilecount.cra.ir تعداد سیم کارت های ثبت شده به نام خود را در هریک از اپراتورهای تلفن همراه دریافت و با مراجعه به دفاتر اپراتورها، نسبت به تعیین تکلیف سیم کارت های ثبت شده خود اقدام نمایید.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

لینک خبر