شماره حساب‌هابانک ملت


  • شماره حساب:
  • 450.532.5241

    شماره کارت:
  • 6104.3378.8716.8969

بنام:  اعظم شعبانی

******


لطفا قبل از واریز هرگونه وجهی، هماهنگی لازم را مبذول فرمایید.

شماره تماس ها:

021-46814907
021-46890463
09352940000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

' از توجه شما سپاسگذاریم. '