شماره حساب‌هابانک ملت


  • شماره حساب:

577-930-895-4

  • شماره کارت:

6104-3378-0603-4961

  • شماره شبا:

 


بنام:  سید میثم سید کشمیری

******


لطفا قبل از واریز هرگونه وجهی، هماهنگی لازم را مبذول فرمایید.

شماره تماس ها:

021-46814907

0912-3626118

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

' از توجه شما سپاسگذاریم. '